Načini plaćanja i dostava

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA PRILIKOM KUPOVINE

Prilikom kupovine na našem sajtu, plaćanje možete izvršiti:
• platnim karticama,
• uplatom na tekući račun prodavca,
• gotovinsko plaćanje (pouzećem, prilikom preuzimanja).

1) Plaćanje platnim karticama

Prilikom kupovine na našem sajtu, plaćanje možete izvršiti koristeći platne kartice označene u toj opciji plaćanja.

Važno: Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Sva plaćanja prilikom kupovine na našem sajtu će biti izvršena u valuti dinar (RSD). Ukoliko je cena proizvoda izražena u evrima, ukupan iznos koji će biti naplaćen sa vaše platne kartice prilikom kupovine se dobija konverzijom cene izražene u evrima (EUR) u dinar (RSD) po trenutnom kursu Narodne banke Srbije. Prilikom naplate iznosa sa vaše platne kartice, ovaj iznos se konvertuje u vašu lokalnu valutu po kursu udruženja platnih kartica. Postoji mogućnost da se prilikom konverzije pojavi manja razlika u odnosu na cenu prikazanu na našem sajtu.

2) Uplata na tekući račun

Ukoliko se opredelite za plaćanje uplatom na tekući račun, nakon što kreirate porudžbinu, na vašu e-mail adresu ćete dobiti predračun sa instrukcijama za plaćanje. U tom slučaju, plaćanje možete izvršiti nalogom za uplatu ili nalogom za prenos, u platnoj instituciji po vašem izboru. Posebno je važno da prilikom uplate koristite broj porudžbine kao poziv na broj.

Napomena: Tek nakon evidentiranja vaše uplate na našem računu, vaša porudžbina će biti poslata na željenu adresu.

3) Gotovinsko plaćanje (pouzećem, prilikom preuzimanja)

Ukoliko se opredelite za gotovinsko plaćanje, na vašu e-mail adresu ćete dobiti predračun i informaciju da je vaša porudžbina primljena i da istu možete očekivati u rokovima definisanim u delu „NAČIN I USLOVI ISPORUKE PROIZVODA“, a plaćanje ćete izvršiti prilikom preuzimanja robe od strane kurirske službe ili prilikom preuzimanja u našem prodajnom mestu.

Paar Shoes logo znak

NAČIN I USLOVI ISPORUKE PROIZVODA

Nakon što ste uspešno kupili proizvod na našem sajtu, vaša porudžbina se nalazi u statusu obrade, a nakon obrade iste na vašu e-mail adresu će stići potvrda o uspešno obavljenoj kupovini i svim detaljima transakcije. Period obrade porudžbine traje 3-5 radnih dana.

Proizvodi mogu biti dostavljeni na dva načina:

• dostavom na željenu adresu (kurirskom službom),
• preuzimanjem na jednom od naših prodajnih mesta.

1) Dostava na željenu adresu

Dostava proizvoda je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije, ali ne i na području AP Kosova i Metohije.

Trudićemo se da svaku isporuku proizvoda koji ste kupili na našem sajtu izvršimo u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju ne kasnije od 30 dana od dana kupovine.

Sve isporuke vršimo putem kurirske službe.

Za potrebe isporuke, vaša adresa za dostavu i broj telefona će biti stavljeni na raspolaganje kurirskoj službi koja vrši isporuku, a koja će vas po potrebi kontaktirati radi isporuke proizvoda.

Troškove isporuke proizvoda snosi prodavac u celosti, odnosno isporuka proizvoda je besplatna za kupca.

Ukoliko isporuka proizvoda nije moguća iz bilo kojih razloga, mi ćemo vas o tome obavestiti bez odlaganja tj. u najkraćem mogućem roku, a preko kontakata koje ste nam dostavili prilikom kupovine proizvoda.

U trenutku prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba potrebno je da ambalažu i sam proizvod pregledate, te da nas bez odlaganja obavestite o svim uočenim eventualnim nedostacima (oštećenje sadržaja ili umanjenje sadržine pošiljke). Ukoliko ste eventualne nedostatke uočili prilikom uručenja pošiljke potrebno je da istovremeno o istim obavestite i predstavnika kurirske službe koja vrši dostavu proizvoda.

2) Preuzimanje na našim prodajnim mestima

Ukoliko se opredelite za preuzimanje kupljene robe na jednom od naših prodajnih mesta, na našem sajtu ćeautomatski biti prikazana adresa na kojoj možete preuzeti proizvod. Nakon što izvršite plaćanje na jedan od načina navedenih u delu „NAČIN I USLOVI PLAĆANJA PRILIKOM KUPOVINE“ na vašu e-mail adresu ćete dobiti potvrdu vaše porudžbine sa obaveštenjem da možete preuzeti proizvod, sa podatkom o adresi i radnom vremenu našeg prodajnog mesta.

Napomene:

• Ukoliko se opredelite za plaćanje platnim karticama ili za plaćanje preko računa i preuzimanje proizvoda u našem prodajnom mestu, rok za preuzimanje proizvoda je 30 dana od dana potvrde porudžbine na vašu e-mail adresu.
• Ukoliko se opredelite za gotovinsko plaćanje i preuzimanje proizvoda u našem prodajnom mestu, takva kupovina ima karakter rezervacije, te će u tom slučaju proizvod biti rezervisan do vašeg dolaska na prodajno mesto i u tom slučaju plaćanje vršite preuzimanjem proizvoda na prodajnom mestu, a najkasnije 30 dana od dana potvrde porudžbine na vašu e-mail adresu.

Paar Shoes logo znak

PRAVO NA REKLAMACIJU

Kao prodavac robe, u skladu sa važećim propisima, odgovaramo za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana isporuke proizvoda kupcu (što smatramo trenutkom prelaska rizika na potrošača-kupca). Ovaj rok ne teče u periodu u kojem vršimo izmene ili popravke proizvoda u cilju otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko isporučeni proizvod nije saobrazan kupljenom imate pravo da nam izjavite reklamaciju, te da zahtevate opravku ili zamenu proizvoda, bez naknade, a ukoliko to nije moguće, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prijema proizvoda, imate pravo da birate između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavite da raskidate ugovor. Ukoliko je nesaobraznost robe neznatna, nemate pravo da zahtevate raskid ugovora.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prijema proizvoda, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom samo uz vašu izričitu suglasnost.

Mi kao prodavac snosimo sve troškove otklanjanja uzroka opravdanih reklamacija.

Ukoliko ste sami uzrokovali nedostatak na proizvodu, nemate pravo na reklamaciju.

Reklamaciju možete da izjavite:

• elektronskim putem, tako što ćete popuniti odgovarajući obrazac za reklamacije prateći upustva koja se nalaze na sledećem linku ili
• tako što ćete na našu adresu: ul. Majora Zorana Radosavljevića
br. 323a, 11273 Beograd, Zemun, dostaviti, poštom ili lično, popopunjen i potpisan obrazac za reklamacije na posebnom obrascu koja se nalazi na sledećem linku ili
• usmenim putem na adresi:: ul. Majora Zorana Radosavljevića
br. 323a, 11273 Beograd, Zemun,

sve uz obaveznu dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini, a na naš zahtev radi provere opravdanosti vašeg zahteva za reklamaciju, potrebno je da dostavite i proizvod na koji se odnosi reklamacija na uvid.

Mi ćemo bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju i dalje postupiti u skladu sa važećim propisima.

Naš odgovor na vašu reklamaciju će da sadrži: odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može da bude duži od 15 dana.

Ukoliko se saglasite sa našim predlogom, mi ćemo da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, obavestićemo vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i dodatnom roku za rešavanje reklamacije i zamolićemo za vašu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

U slučaju raskida ugovora, mi ćemo da izvršimo povraćaj sredstava koja smo primili od vas za proizvod u odnosu na koji ste izjavili reklamaciju.

Povraćaj sredstava vršimo koristeći ista sredstva plaćanja koja ste vi koristili prilikom plaćanja. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju raskida ugovora, vi ste dužni da nama vratite proizvod, odnosno da organizujete vraćanje proizvoda, bez odlaganja.

Vraćanje proizvoda vršite putem kurirske službe ili na drugi adekvatan način, na našu adresu:: ul. Majora Zorana Radosavljevića br. 323a, 11273 Beograd, Zemun, a mi ćemo da snosimo opravdane troškove vraćanja proizvoda.

Paar Shoes logo znak
Close

Korpa

Close

Moja kolekcija

Pregledani proizvodi

Close

Registracija

Kreiranjem korisničkog naloga u našoj prodavnici, brže ćete se kretati kroz proces kupovine, skladištiti više adresa za dostavu, pregledati i pratiti svoje porudžbine na svom nalogu i još mnogo toga.

Pravno lice

Fizičko lice


Pročitao/la sam i saglasan sam politika privatnosti.

Već ste registrovani?

Close

Kategorije