PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

U nastavku ovog teksta možete da se informišete o tome na koji način i u koju svrhu privredno društvo PAAR SHOES D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN, ul. Majora Zorana Radosavljevića br. 323a, 11273 Beograd, Zemun, matični broj: 21474754, PIB: 111393135 vrši obradu podataka o ličnosti koje ostavite na našoj internet stranici.

Svaki podatak koji ostavite na našem sajtu bez obzira na svrhu ćemo smatrati vašim ličnim podatkom (u dosadašnjem i daljem tekstu: podatak).

Smatraćemo da pristajete da vaše podatke koristimo u skladu sa ovim Pravilima (kao i svim izmenama ovih Pravila koje u budućnosti objavimo) i Uslovima korišćenja sajta (link), ukoliko ste ostavili svoje podatke na našem sajtu, te vas molimo da pažljivo pročitate ova Pravila.

OPŠTE INFORMACIJE

Niste u obavezi da na našem sajtu ostavite svoje podatke, ali vaše podatke na našem sajtu možete ostaviti za svrhe koje su u nastavku opisane.

Kupovina

Ukoliko želite da izvršite kupovinu na našem sajtu, neophodno je da ostavite sledeće lične podatke:

• Ime i prezime
• Adresa za isporuku robe
• E-mail adresa
• Broj telefona

Kupovinu na našem sajtu možete da izvršite bez registracije na našem sajtu, a podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi realizacije kupovine.

Registracija naloga korisnika

Ukoliko želite da registrujete vaš lični nalog na našem sajtu, te da isti koristite za praćenje podataka o svim kupovinama izvršenim na našem sajtu, neophodno je da ostavite sledeće podatke:

• Podaci o korisniku: Fizičko ili Pravno lice
• Ime i prezime
• Naziv firme i PIB iz rešenja APR-a
• Adresa za isporuku robe
• E-mail adresa
• Broj telefona
• Podatke o kupovinama koje ste izvršili kao korisnici vašeg ličnog naloga (podaci se čuvaju automatski)

Prijem newsletter-a

Ukoliko želite da putem elektronske pošte primate naš „newsletter“ koji sadrži obaveštenja o našim ponudama, popustima i uopšte novostima o našem prodajnom asortimanu, neophodno je da ostavite sledeći lični podatak:

• E-mail adresa

NAČIN I SVRHA UPOTREBE PODATAKA

Svrha upotrebe svakog podatka (tj. jedna od tri moguće svrhe opisane u delu ovih Pravila pod nazivom „OPŠTE INFORMACIJE“) je izričito navedena na našem sajtu na odgovarajućoj stranici na kojoj se taj podatak zahteva.

Svi podaci se koriste isključivo i jedino za svrhe za koje ste ih stavili na raspolaganje.

Nećemo zadržavati, koristiti niti obrađivati bilo koje podatke koje nam stavite na raspolaganje prilikom korišćenja ovog sajta, za bilo koju drugu svrhu osim:

• za onu svrhu u koju su dati;

• izvan svrhe za koju su dati ukoliko nas na to obavezuju ili nas u budućnosti budu obavezivali važeći propisi. Ukoliko takva obaveza postoji ili u budućnosti nastane, vaše podatke ćemo koristiti samo u onoj meri u kojoj je to neophodno, odnosno u meri u kojoj nam to važeći propisi nalažu.

Vaše podatke, kao ni podatke o vašoj kupovini na našem sajtu nećemo otkriti, niti staviti na raspolaganje bilo kojem licu, osim ukoliko smo na to obavezani odlukom nadležnog organa donetom u skladu sa važećim propisima.

Vaše podatke nećemo neovlašćeno otkrivati, niti ustupati trećim licima, osim u onoj meri u kojoj je to navedeno u ovim Pravilima.

Smatra se da ste saglasni da za potrebe isporuke proizvoda kupljenih na našem sajtu, po našem slobodnom izboru svakoj kurirskoj službi koju odredimo da izvrši dostavu kupljenih proizvoda, stavimo na raspolaganje vaše sledeće podatke:

• ime i prezime,
• kontakt telefon,
• adresu za prijem pošiljke, kao i alternativnu adresu ukoliko ste istu naveli.

Naši zaposleni će imati pristup vašim podacima samo u onoj meri u kojoj je to neophodno radi zakonite realizacije vaše kupovine na ovom sajtu i vaših zahteva u vezi sa kupovinom na ovom sajtu i informacijama koje zahtevate od nas.

Vaše podatke nećemo upotrebljavati u marketinške svrhe, osim ukoliko ste nam dostavili odgovarajući podatak za svrhu „Prijem newsletter-a“.

Preduzećemo sve zakonom propisane mere radi zaštite podataka koje nam stavite na raspolaganje.

PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Sve podatke čuvamo trajno, ali najduže do prijema opoziva pristanka i/ili prijema vašeg zahteva za brisanje podataka, osim u slučajevima u kojima važeći propisi izričito nalažu obavezu čuvanja određenih podataka u tačno propisanom roku.

VAŠE PRAVO NA OPOZIV PRISTANKA

Svaki pristanak koji ste dali za upotrebu podataka u određenu svrhu možete opozvati u bilo koje vreme, tako što ćete isti dostaviti na e-mail adresu: info@paarshoes.rs

Opoziv pristanka deluje isključivo za ubuduće i to počev od trenutka kada smo primili vaš opoziva pristanka, te se neće smatrati da je neovlašćeno izvršena bilo koja obrada koja je prethodno vršena, ukoliko je ista izvršena u skladu sa ovim Pravilima i važećim propisima.

DRUGA PRAVA U ODNOSU NA PODATKE

Vaša prava u odnosu na podatke su predviđena važećim propisima Republike Srbije, a prvenstveno Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik RS br. 87/2018), te ćemo po vašem zahtevu:

• staviti na raspolaganje informaciju koje vaše podatke čuvamo u datom trenutku, za koje svrhe čuvamo i koristimo vaše podatke, kao i koji je period čuvanja vaših podataka;
• omogućiti pristup, ispraviti netačne podatke i/ili ažurirati zastarele podatke;
• brisati vaše podatke, osim u slučajevima u kojima važeći propisi izričito nalažu obavezu čuvanja određenih podataka u tačno propisanom roku;
• dati odgovore na sva pitanja koja imate u vezi sa načinom upotrebe i čuvanja vaših podataka

Ukoliko je to neophodno da bismo utvrdili da ste ovlašćeni da ističete napred navedene zahteve, mi ćemo vas obavestiti da je potrebno da potvrdite vaš zahtev, tako što ćemo vam dostaviti identifikacioni mejl na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom prvog korišćenja našeg sajta.

MOGUĆNOST PRIGOVORA I PITANJA

Ukoliko imate prigovor ili pitanje koje se odnosi na način na koji postupamo sa vašim podacima, možete u svakom trenutku da nam se obratite na sledeći način:

• pisanim putem na adresu: Majora Zorana Radosavljevića br. 323a, 11273 Beograd, Zemun;
• elektronskim putem na adresu elektronske pošte: info@paarshoes.rs.

Pored navedenog, pritužbu na način obrade vaših podataka možete podneti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i to na sledeći način:

• pisanim putem na adresu: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd,
• elektronskim putem na adresu elektronske pošte: office@poverenik.rs,
• na broj telefona: +381 11 34 08 900.

Politika upotrebe kolačića (cookies)

Ovaj sajt koristi kolačiće (tzv. cookies) u cilju unapređenja vašeg korisničkog iskustva na ovom sajtu.

Ovaj sajt koristi kolačiće tako što vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt) šalje određene informacije o vašoj upotrebi našeg sajta i iste informaciju se čuvaju na vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt), kako prilikom sledeće upotrebe našeg sajta ne bi bilo neophodno da ponovo unosite predmetne informacije.

Ovaj sajt zahteva vaš pristanak pre slanja kolačića vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt), te ukoliko e ne slažete sa upotrebom kolačića, iste možete blokirati ili naknadno brisati u postavkama vašeg internet pretraživača, a bez obzira na odabranu opciju možete nesmetano nastaviti sa korišćenjem ovog sajta.

Ukoliko ne uskratite vaš pristanak sledeće informacije će biti zapamćene na vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt):

• podaci prikupljni kolačičima neophodnim za samo funkcionisanje našeg web sajta

• php sesija u kojoj se nalazi potrošačka korpa,

a ukoliko ste: uneli podatke u delu „Moj nalog“ (link) i/ili u delu „Adresar“ (link) i/ili ste se ulogovali putem vašeg registrovanog naloga na našem sajtu (link), vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt) će biti poslate i zapamćene i sledeće informacije:

• ime i prezime,
• Naziv firme i PIB iz rešenja APR-a,
• adresa (ulica i broj, grad, poštanski broj i država),
• telefon,
• lozinka vašeg korisničkog naloga,
• adresa elektronske pošte.
• podaci prikupljeni statističkim kolačićima

 

Sve navedeno nam omogućava da poboljšamo vaše potrošačko iskustvo na našem sajtu, a kada se ponovo vratite na naš sajt.

Kolačiće koristimo:

• tokom posete našeg sajta – određeni kolačići nalaze se na vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt) samo tokom korišćenja našeg sajta

i

• nakon posete našeg sajta – određeni kolačići se čuvaju na vašem računaru (ili drugom uređaju sa kojeg ste posetili naš sajt) do isteka predefinisanog perioda čuvanja kolačića ili do brisanja kolačića u internet pretraživaču vašeg uređaja.

Close

Korpa

Close

Moja kolekcija

Pregledani proizvodi

Close

Registracija

Kreiranjem korisničkog naloga u našoj prodavnici, brže ćete se kretati kroz proces kupovine, skladištiti više adresa za dostavu, pregledati i pratiti svoje porudžbine na svom nalogu i još mnogo toga.

Pravno lice

Fizičko lice


Pročitao/la sam i saglasan sam politika privatnosti.

Već ste registrovani?

Close

Kategorije